Pengenalan Faraid
Dalil-dalil Al-Quran
Waris Yang Layak
Carta Ahli Waris
Kadar dan Syarat
Liputan Akhbar
Pengiraan Faraid