Sistem Maklumat Faraid - Pengiraan
 
Sistem Maklumat Faraid (SMF) di bawah ini adalah berasaskan web yang merupakan versi tambahan kepada Sistem Maklumat Faraid berasaskan windows yang sedia ada. Ia dihasilkan atas permintaan orang ramai yang berminat dengan SMF kami. Bagaimanapun versi ini mempunyai ciri-ciri yang agak terhad berbanding sistem berasaskan windows.
 
SILA MASUKKAN BILANGAN AHLI WARIS BERIKUT

Nama Simati :
No Kad Pengenalan Simati :
Jantina :

Suami Ibu
Isteri Ibu kepada Ibu
Bapa Ibu kepada Bapa
Bapa Kepada Bapa Anak Perempuan kepada Anak Lelaki
Anak Perempuan Anak Lelaki kepada Anak lelaki
Anak Lelaki Anak Perempuan kepada Anak Lelaki kepada Anak Lelaki
    Anak Lelaki kepada Anak Lelakikepada Anak Lelaki
Saudara Perempuan Kandung Anak Lelaki Saudara Lelaki Kandung
Saudara Lelaki Kandung Anak Lelaki Saudara Lelaki Sebapa
Saudara Perempuan Sebapa Saudara Lelaki Kandung kepada Bapa
Saudara Lelaki Sebapa Saudara Lelaki Sebapa kepada Bapa
Saudara Lelaki Seibu Anak Lelaki kepada Saudara Lelaki Kandung Kepada Bapa
Saudara Perempuan Seibu Anak Lelaki kepada Saudara Lelaki Sebapa Kepada Bapa
 

 

Perhatian !!

Jika anda mempunyai cadangan, masalah dan khidmat nasihat berkaitan faraid, pusaka, wasiat dah hibah. Sila hubungi Prof. Madya Dr Ahmad Abdul Majid (a.majid@usm.my) atau En. Khairil Anwar (khairil@usm.my / 04 653 4256)  

  
Hak Cipta Terpelihara &; 2001 - 2015, USM